Mogens

Mogens_4.2
Mogens + Karen i festskrud
'I sjeniljen'!