Stamtavler


Her er links til en række stamtavler og personomtaler vedrørende Hans og Olines forfædre(/-mødre).

Materialet er indsamlet af (farbror) Laurits (1), og senere overdraget til Mogens (4.2) via 'Holterne'.

Da tavlerne indholder indbyrdes henvisninger til andre tavler, er de originale sidenumre bevaret.Side 4
Side 8
Side 12
Side 18
Side 19
Side 20
Side 21